Standard leieavtale for Riggerloftet

Generell informasjon

 • Tillatte antall deltakere: 65 personer
 • Prisen for leie er angitt i epost.  Faktura vil bli tilsendt på epost.
 • Vi sørger for at lokalene er rengjort før leietidspunktet
 • Leieforholdet omfatter hele 3. etasje, kjøkken med tilstøtende rom i 2. etasje og toaletter i 1. etasje.
 • Mat og drikke: Her står dere fritt. OBS: Dersom dere selger alkohol må dere ha innhentet skjenkeløyve.
 • Lokalet er lite egnet til dans pga ujevne gulv. 
 • Dans der personer hopper opp og ned i takt er ikke tillatt. Vi kan ikke garantere at gulvene tåler slik belastning, og slik aktivitet medfører dessuten stort dryss av partikler og støv fra taket i rommene under.
 • Festen skal være avsluttet og uteområdet ryddet innen kl. 02:00
 • Vennligst påse at gjestene benytter toalettene og IKKE uteområdet.
 • Ved tekniske problemer eller spørsmål ring (prioritert rekkefølge):

Jonn Lier mobil 928 14 602

Paul Fredriksen 932 15 620

Bjørnar Sæther (Brannvernleder) 905 49 404

 • Nøkkel kvitteres ut (og leveres tilbake) på Esso-stasjonen ved rundkjøringen.
 • Det er strengt forbudt å overnatte i noen del av bygningen.
 • Det er ikke tillat å stifte i tak eller vegger. Dersom du har behov for oppslag på veggene kan du benyttet maskeringstape / malingstape. Eventuell tape bes fjernet etter bruk.
 • Grilling på uteområdet er ikke tillatt i forbindelse med leie av lokaler

Brannvern

 • Riggerloftet er utstyrt med et meget avansert brannvarslings- og slukkingsanlegg, blant annet med direkte kontakt med Vestfold Interkommunale Brannvesen.
 • Telefonnummer for å avblåse brannutrykning er 110. Sett deg nøye inn i tilsendt branninstruks og ha den med deg når du benytter lokalet.
 • Vi har som rutine å gjennomgå de viktigste elementene før arrangementet. Her er noen punkter:
 • Røyking og bruk av åpen ild strengt forbudt inne.
 • Sinkbøtter er plassert ute og kan benyttes som askebegre
 • Fakkelbokser er ikke tillatt.
 • Som levende lys inne er det kun lov å benytte te-lys i glassbeholder. Lys bør tennes med gasslighter.

Leietaker vil bli holdt økonomisk ansvarlig for utgifter som følge av falsk brannalarm.

Kjøkkenet

 • Kjøkkenet er kun et anretningskjøkken og ikke godkjent til matlaging.
 • Instruks for oppvaskmaskin henger på kjøkkenet.
 • Søppelsekker finnes på kjøkkenet under kjøkkenbenken. Søppel kildesorteres i henhold til merking  på søppeldunker.

Etter arrangementet

 • Alle rom skal være ryddet
 • På kjøkkenet skal kjøkkenbenk, kjøleskap og utstyr skal være rengjort 
 • Det som er benyttet av glass, bestikk, tallerkener etc skal vaskes opp og settes på plass. Se egen instruks for oppvask.
 • I festsalen skal bord vaskes av etter bruk. Dersom gulv er tilsølt skal det vaskes / støvsuges.
 • Toaletter skal være ryddet, og eventuelle «illeluktende uhell» fjernes.
 • Søppel sorteres og legges i søppelbeholderne ved Riggerloftet.  Det sorteres i beholder for «Glass-metall», «Papp/Papir», «Matavfall» og «Restavfall». Panteflasker og bokser skal leietaker primært ta med seg hjem, subsidiært legges i egen søppelsekk. Panteflasker og bokser skal IKKE legges i restavfall. Ikke pantbare flasker og bokser skal kastes i metall- glassavfall. Dersom søppelcontaineren blir full, må du ta med deg resten av søppelet ditt hjem!
 • Ved manglende rydding etter arrangement og / eller kildesortering i containere vil vi fakturere etter skjønn (minimum kr 1000) i tillegg. Usortert søppel koster foreningen store beløp hvert år.
 • Husk å ta med deg det du evt. har satt i kjøleskapet.
 • Uteområdet skal være ryddet for tobakksprodukter. Sinkbøtter som er benyttet som askebegre kan stå ute.
 • Se etter at ytterdøren er låst når du forlater bygget. Nøkkelen leveres på Esso-stasjonen ved rundkjøringen. Vennligst kvitter for at du har levert den.

Etterlat Riggerloftet slik du ville ønske å finne det!

Ansvar

 • Dette er et verneverdig gammelt bygg. Vær oppmerksom på lave døråpninger (fare for å skalle opp i døråpning) og ujevne gulv med åpninger mellom gulvbord. Bruk av sko med tynne heler (f eks stiletthæler) frarådes.
 • Trappene er bratte og man bør holde seg i gelenderet når man går i trappene. All ferdsel på området inklusiv kai skjer på eget ansvar.
 • Ved aksept av leieavtalen godtar også leietaker å holde utleier fri for ethvert ansvar for skader eller tap som måtte oppstå i forbindelse med leieforholdet. Riggerloftet kan ikke påta seg ansvar for gjenglemte eiendeler.
 • Ansvarlig leietaker plikter å erstatte skade på inventar og bygning som skyldes uaktsomt bruk av lokalene.
 • Det som mangler av servise og bestikk osv. etter benyttelse, vil bli etterfakturert.  
 • Dersom lokalet ikke er tilfredsstillende rengjort etter bruk vil det bli ettersendt faktura på de utgifter som er påløpt.  Dette kan inkludere  gebyr til å dekke egeninnsats fra Loggens medlemmer.
 • Eventuell tap av nøkkel må erstattes med ny tilsvarende låskasse og 5 nøkler. 
 • Dersom du oppdager noe som er ødelagt, eller på annen måte trenger vedlikehold eller reparasjon – gi oss beskjed!  Bruk post@riggerloftet.no eller ring utleietelefonen 932 90 232.

Loggen kystlag ønsker dere lykke til med arrangementet.