Standard leieavtale for Riggerloftet

Generell informasjon

 • Tillatte antall deltakere: 65 personer
 • Prisen for leie er angitt i epost.  Faktura vil bli tilsendt på epost.
 • Leieforholdet omfatter hele 3. etasje, kjøkken med tilstøtende rom i 2. etasje og toaletter i 1. etasje.
 • Mat og drikke: Her står dere fritt.
 • Festen skal være avsluttet og uteområdet ryddet innen kl. 02:00
 • Vennligst påse at gjestene benytter toalettene og IKKE uteområdet.
 • Ved tekniske problemer eller spørsmål ring (prioritert rekkefølge):

Jonn Lier mobil 928 14 602

Arne Steinsbø 906 35 003

Ole Finn Romundseth mobil 922 50 991 (Brannvernleder)

 • Nøkkel kvitteres ut (og leveres tilbake) på Esso-stasjonen ved rundkjøringen.
 • Det er strengt forbudt å overnatte i noen del av bygningen.
 • Vi sørger for at lokalene er rengjort før leietidspunktet
 • Det er ikke tillat å stifte i tak eller vegger. Dersom du har behov for oppslag på veggene kan du benyttet maskeringstape / malingstape. Eventuell tape bes fjernet etter bruk.

Brannvern

 • Riggerloftet er utstyrt med et meget avansert brannvarslings- og slukkingsanlegg, blant annet med direkte kontakt med Vestfold Interkommunale Brannvesen.
 • Telefonnummer for å avblåse brannutrykning er 110. Sett deg nøye inn i tilsendt branninstruks og ha den med deg når du benytter lokalet.
 • Vi har som rutine å gjennomgå de viktigste elementene før arrangementet. Her er noen punkter:

·        Røyking og bruk av åpen ild strengt forbudt inne.

·        Sinkbøtter er plassert ute og kan benyttes som askebegre

·        Eventuelle fakkelbokser må plasseres i god avstand fra huset og ikke på treverk som platting, trapper og brygger.

·        Som levende lys inne er det kun lov å benytte te-lys i glassbeholder. Lys bør tennes med gasslighter.

Leietaker vil bli holdt økonomisk ansvarlig for utgifter som følge av falsk brannalarm.

Kjøkkenet

 • Kjøkkenet er kun et anretningskjøkken og ikke godkjent til matlaging.
 • Instruks for oppvaskmaskin henger på kjøkkenet.
 • Søppelsekker finnes på kjøkkenet under kjøkkenbenken. Søppel kildesorteres i henhold til merking  på søppeldunker.

Etter arrangementet

 • Alle rom skal være ryddet
 • På kjøkkenet skal kjøkkenbenk, kjøleskap og utstyr skal være rengjort 
 • Det som er benyttet av glass, bestikk, tallerkener etc skal vaskes opp og settes på plass. Se egen instruks for oppvask.
 • I festsalen skal bord vaskes av etter bruk og stolene settes / stables langs veggene. I andre rom skal bord vaskes. Dersom gulv er tilsølt skal det vaskes / støvsuges.
 • Toaletter skal være ryddet, og eventuelle «illeluktende uhell» fjernes.
 • Søppel sorteres og legges i søppelbeholderne ved Riggerloftet.  Det sorteres i beholder for «Glass-metall» «Papp/Papir» «Restavfall». Dersom søppelcontaineren blir full, må du ta med deg resten av søppelet ditt! Ved manglende kildesortering i containere vil vi fakturere kr 1000 i tillegg. Usortert søppel koster foreningen store beløp hvert år.
 • Husk å ta med deg det du evt. har satt i kjøleskapet.
 • Uteområdet skal være ryddet for tobakksprodukter. Sinkbøtter som er benyttet som askebegre kan stå ute.
 • Se etter at ytterdøren er låst når du forlater bygget. Nøkkelen leveres på Esso-stasjonen ved rundkjøringen. Vennligst kvitter for at du har levert den.

Etterlat Riggerloftet slik du ville ønske å finne det!

Ansvar

 • Dette er et verneverdig gammelt bygg. Vær oppmerksom på lave døråpninger (fare for å skalle opp i døråpning) og ujevne gulv med åpninger mellom gulvbord. Bruk av sko med tynne heler frarådes.
 • Trappene er bratte og man bør holde seg i gelenderet når man går i trappene. All ferdsel på området inklusiv kai skjer på eget ansvar.
 • Ved aksept av leieavtalen godtar også leietaker å holde utleier fri for ethvert ansvar for skader eller tap som måtte oppstå i forbindelse med leieforholdet. Riggerloftet kan ikke påta seg ansvar for gjenglemte eiendeler. Ansvarlig leietaker plikter å erstatte skade på inventar og bygning som skyldes uaktsomt bruk av lokalene. Det som mangler av servise og bestikk osv. etter benyttelse, vil bli etterfakturert.  Eventuell tap av nøkkel må erstattes med ny tilsvarende låskasse og 5 nøkler.  Dersom du oppdager noe som er ødelagt, eller på annen måte trenger vedlikehold eller reparasjon – gi oss beskjed!  Du kan ringe utleietelefonen 932 90 232.

Loggen kystlag ønsker dere lykke til med arrangementet.