Standard leieavtale for Ladestasjonen

Generell informasjon

 • Maksimalt tillatt antall deltakere: 45 personer (vi anbefaler maksimalt 40)
 • Leiepris er oppgitt i epost. Faktura vil bli tilsendt på epost.
 • Leieforholdet omfatter sal, kjøkken og toalett i 1. etasje, samt toalett i 2. etasje.
 • Mat og drikke: Her står dere fritt.
 • Festen skal være avsluttet og uteområdet ryddet innen kl. 02:00
 • Vennligst påse at gjestene benytter toalettene og IKKE uteområdet.
 • Ved tekniske problemer eller spørsmål ring (prioritert rekkefølge):

·        Jonn Lier mobil 928 14 602

·        Arne Steinsbø 906 35 003

·        Ole Finn Romundseth mobil 922 50 991 (brannvernleder)

 • Nøkkel kvitteres ut (og leveres tilbake) på Esso-stasjonen ved rundkjøringen.
 • Det er strengt forbudt å overnatte i noen del av bygningen.
 • Vi sørger for at lokalene er rengjort før leietidspunktet
 • Det er ikke tillat å stifte i tak eller vegger. Dersom du har behov for oppslag på veggene kan du benyttet maskeringstape / malingstape. Eventuell tape bes fjernet etter bruk.

Brannvern

 • Røyking og bruk av åpen ild strengt forbudt inne.
 • Sinkbøtter er plassert ute og kan benyttes som askebegre
 • Fakkelbokser er ikke tillatt.
 • Som levende lys inne er det kun lov å benytte te-lys i glassbeholder. Lys bør tennes med gasslighter.

Kjøkkenet

 • Kjøkkenet er kun et anretningskjøkken og ikke godkjent til matlaging.
 • Instruks for kaffemaskin og oppvaskmaskin henger på kjøkkenet.
 • Søppelsekker finnes på kjøkkenet under kjøkkenbenken. Husk kildesortering.

Etter arrangementet

 • Alle rom skal være ryddet
 • På kjøkkenet skal kjøkkenbenk, kjøleskap og utstyr være rengjort 
 • Det som er benyttet av glass, bestikk, tallerkener etc skal vaskes opp, kjøres i steamer og settes på plass. Se instruks for oppvask.
 • I salen skal bord vaskes av etter bruk og stolene stables og settes langs veggen.
 • Dersom gulv er tilsølt skal det vaskes / støvsuges.
 • Dersom vegger tak er tilsølt skal dette rengjøres. 
 • Toaletter skal være ryddet, og eventuelle «illeluktende uhell» fjernes.
 • Søppel kildesorteres og legges i søppelbeholderne ved Riggerloftet.  Det sorteres i beholder for «Glass-metall» «Papp/Papir» «Restavfall». Dersom søppelcontaineren blir full, må du ta med deg resten av søppelet ditt! Ved manglende kildesortering i containere vil vi fakturere kr 1000 i tillegg. Usortert søppel koster foreningen store beløp hvert år.
 • Uteområdet skal være ryddet for tobakksprodukter. Sinkbøtter som er benyttet som askebegre kan stå ute.
 • Husk å ta med deg det du evt. har satt i kjøleskapet.
 • Se etter at ytterdøren er låst når du forlater bygget.
 • Nøkkelen leveres på Esso-stasjonen ved rundkjøringen. Vennligst kvitter for at du har levert den.

Etterlat Ladestasjonen slik du ville ønske å finne det!

Ansvar

 • Ansvarlig leietaker plikter å erstatte skade på inventar og bygning som skyldes uaktsomt bruk av lokalene. 
 • Dersom lokalet ikke er tilfredsstillende rengjort etter bruk vil det bli ettersendt faktura på de utgifter som er påløpt.  Dette kan inkludere  gebyr til å dekke egeninnsats fra Loggens medlemmer.
 • Det som mangler av servise og bestikk osv. etter benyttelse, vil bli etter fakturert.
 • Eventuell tap av nøkkel må erstattes med ny tilsvarende låskasse og 5 nøkler
 • Dersom du oppdager noe som er ødelagt, eller på annen måte trenger vedlikehold eller reparasjon – gi oss beskjed!  Du kan ringe utleietelefonen 932 90 232 .
 • Ferdsel på området og kai skjer på eget ansvar. Ved aksept avleieavtalen godtar også leietaker å holde utleier fri for ethvert ansvar for skader eller tap som måtte oppstå i forbindelse med leieforholdet. Utleier har ikke ansvar for gjenglemte eiendeler.

Loggen kystlag ønsker dere lykke til med arrangementet.