Standard leieavtale for Ladestasjonen

Generell informasjon

 • Maksimalt tillatt antall deltakere: 45 personer (vi anbefaler maksimalt 40)
 • Leiepris er oppgitt i epost. Faktura vil bli tilsendt på epost.
 • Leieforholdet omfatter sal, kjøkken og toalett i 1. etasje, samt toalett i 2. etasje.
 • Mat og drikke: Her står dere fritt.
 • Festen skal være avsluttet og uteområdet ryddet innen kl. 02:00
 • Vennligst påse at gjestene benytter toalettene og IKKE uteområdet.
 • Ved tekniske problemer eller spørsmål ring (prioritert rekkefølge):

·        Jonn Lier mobil 928 14 602

·        Pau Fredriksen 932 15 620

·        Bjørnar Sæther (brannvernleder) 905 49 404

 • Nøkkel kvitteres ut (og leveres tilbake) på Esso-stasjonen ved rundkjøringen.
 • Det er strengt forbudt å overnatte i noen del av bygningen.
 • Vi sørger for at lokalene er rengjort før leietidspunktet
 • Det er ikke tillat å stifte i tak eller vegger. Dersom du har behov for oppslag på veggene kan du benyttet maskeringstape / malingstape. Eventuell tape bes fjernet etter bruk.
 • Grilling på uteområdet er ikke tillatt i forbindelse med leie av lokaler

Brannvern

 • Røyking og bruk av åpen ild strengt forbudt inne.
 • Sinkbøtter er plassert ute og kan benyttes som askebegre
 • Fakkelbokser er ikke tillatt.
 • Som levende lys inne er det kun lov å benytte te-lys i glassbeholder. Lys bør tennes med gasslighter.

Kjøkkenet

 • Kjøkkenet er kun et anretningskjøkken og ikke godkjent til matlaging.
 • Instruks for kaffemaskin og oppvaskmaskin henger på kjøkkenet.
 • Søppelsekker finnes på kjøkkenet under kjøkkenbenken. Husk kildesortering.

Etter arrangementet

 • Alle rom skal være ryddet
 • På kjøkkenet skal kjøkkenbenk, kjøleskap og utstyr være rengjort 
 • Det som er benyttet av glass, bestikk, tallerkener etc skal vaskes opp, kjøres i steamer og settes på plass. Se instruks for oppvask.
 • I salen skal bord vaskes av etter bruk og stolene settes ved bordene.
 • Dersom gulv er tilsølt skal det vaskes / støvsuges. Obs: Sukkerholdig søl på gulv / vegger / tak fjernes kun med mange omganger med rent vann. 
 • Dersom vegger og/eller tak er tilsølt skal dette rengjøres. 
 • Toaletter skal være ryddet, og eventuelle «illeluktende uhell» fjernes.
 • Søppel sorteres og legges i søppelbeholderne ved Riggerloftet.  Det sorteres i beholder for «Glass-metall», «Papp/Papir», «Matavfall» og «Restavfall». Panteflasker og bokser skal leietaker primært ta med seg hjem, subsidiært legges i egen søppelsekk. Panteflasker og bokser skal IKKE legges i restavfall. Ikke pantbare flasker og bokser skal kastes i metall- og glassavfall. Dersom søppelcontaineren blir full, må du ta med deg resten av søppelet ditt hjem
 • Ved manglende rydding etter arrangement og / eller kildesortering i containere vil vi fakturere etter skjønn (minimum kr 1000) i tillegg. Usortert søppel koster foreningen store beløp hvert år.
 • Uteområdet skal være ryddet for tobakksprodukter. Sinkbøtter som er benyttet som askebegre kan stå ute.
 • Husk å ta med deg det du evt. har satt i kjøleskapet.
 • Se etter at ytterdøren er låst når du forlater bygget.
 • Nøkkelen leveres på Esso-stasjonen ved rundkjøringen. Vennligst kvitter for at du har levert den.

Etterlat Ladestasjonen slik du ville ønske å finne det!

Ansvar

 • Ansvarlig leietaker plikter å erstatte skade på inventar og bygning som skyldes uaktsomt bruk av lokalene. 

Dersom lokalet ikke er tilfredsstillende rengjort etter bruk vil det bli ettersendt faktura på de utgifter som er påløpt.  Dette kan inkludere  gebyr til å dekke egeninnsats fra Loggens medlemmer.

 • Det som mangler av servise og bestikk osv. etter benyttelse, vil bli etter fakturert.
 • Eventuell tap av nøkkel må erstattes med ny tilsvarende låskasse og 5 nøkler
 • Dersom du oppdager noe som er ødelagt, eller på annen måte trenger vedlikehold eller reparasjon – gi oss beskjed!  Du kan ringe utleietelefonen 932 90 232 .
 • Ferdsel på området og kai skjer på eget ansvar. Ved aksept avleieavtalen godtar også leietaker å holde utleier fri for ethvert ansvar for skader eller tap som måtte oppstå i forbindelse med leieforholdet. Utleier har ikke ansvar for gjenglemte eiendeler.

Loggen kystlag ønsker dere lykke til med arrangementet.