Priser fra 1 august 2023 til 31 juli 2024

Vi justerer normalt prisene 1 august hvert år. Inngåtte avtaler før 1 august med leiedato etter 1 august vil bli prisjustert. 

Priser Riggerloftet

Pris for en dag (arrangement på fredag, lørdag eller søndag): kr 6000. Da har du lokalet fra kl 14 på arrangementsdagen. Ønsker du bedre tid til å pynte lokalet kan du leie dagen før fra kl 14 for halv dagsleie.

Pris midtuke (arrangement på mandag til torsdag): kr 3700. Ønsker du bedre tid til å pynte lokalet kan du leie dagen før fra kl 14 for halv dagsleie. 

Ta kontakt for pristilbud ved kurs / konferanse over flere dager.

I tillegg kommer kr 750 for klargjøring av lokalene før leie.

Prosjektor kan benyttes uten ekstra kostnad dersom det er ønskelig. 

Leie av party høyttaler kr 500.

Priser Ladestasjonen

Pris helg (fredag, lørdag eller søndag): kr 3800. Da har du lokalet fra kl 14. på arrangementsdagen. Ønsker du bedre tid til å pynte lokalet kan du leie dagen før fra kl 14 for halv dagsleie.

Pris midtuke (mandag til torsdag): kr 2650. Ønsker du bedre tid til å pynte lokalet kan du leie dagen før fra kl 14 for halv dagsleie.

Ta kontakt for pristilbud ved kurs / konferanse over flere dager.

I tillegg kommer kr 550 for klargjøring av lokalene før leie. 

Prosjektor kan benyttes uten ekstra kostnad dersom det er ønskelig. 

Leie av party høyttaler kr 500