Personvern

Vi lagrer kun persondata relatert til leie av lokaler hos Loggen Kystlag / Tønsberg Kystkultursenter. Dette lagres i vårt kunderegister, faktureringssystem og bestillingssystem. Denne informasjonen blir ikke benyttet til andre formål og blir heller ikke distribuert til andre.