Personvern

P e r s on ve rn e r k læ r in g

Oppdatert 21.09.2023

  1. Innledning

Loggen Kystlag tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Loggen Kystlag samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

  1. Formålet

Medlemsregisteret til Loggen Kystlag håndteres av Forbundet KYSTEN som benytter StyreWeb som helhetlig løsning for organisasjonsdriften. Personvernerklæring for Forbundet Kysten kan du finne her.

Loggen Kystlag lagrer kun persondata relatert til foreningens tjenester. Dette omfatter men er ikke begrenset til leie av selskapslokaler, leie av slipp, leie av båtplass hos Loggen Kystlag / Tønsberg Kystkultursenter. Persondata lagres i våre faktureringssystem og bestillingssystem. Formålet er effektiv drift av våre aktiviteter. Denne informasjonen blir ikke benyttet til andre formål og blir heller ikke distribuert til andre.

  1. Rettslig grunnlag

Loggen Kystlag kan innhente og behandle personopplysninger for å utføre tjenester for personer, foreninger, firma og lignende. Når en person benytter våre tjenester, har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger.

Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som er urimelig, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke.

  1. Innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger innhentes i forbindelse med å benytte tjenester i Loggen Kystlag. Dette kan skje ved bestilling på nett. Det er frivillig å benytte våre tjenester.

Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg på som deltaker i et av våre arrangement. Dette skjer via løsningen for påmelding til arrangement. Det er frivillig å melde seg på til våre arrangement.

Vi kan innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-post adresse.

Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i Loggen Kystlag som har rettmessig behov for tilgang til disse.

Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger ved å kontakte Loggen Kystlag på epost post@loggenkystlag.no.

  1. Databehandler

Loggen Kystlag har egne datasystemer for driften av organisasjons tjenester. Loggen kystlag benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.

  1. Sletting av personopplysninger

For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet bruk av tjenester.

Retten til å bli glemt i henhold til GDPR-artikkel 17 gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 8.

  1. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.

  1. Kontaktopplysninger

Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt.

Behandlingsansvarlig i Loggen Kystlag er Styreleder. Kontaktopplysninger til styreleder finner du på vår hjemmeside.