PYB-5000 Party Speaker bruksanvisning

Oppsett

 1. Koble strømadapteren til høyttaleren og stikkontakten.
 2. Trykk på strømbryteren for å slå på enheten. Skjermen slås på
 3. Trykk på standbyknappen for å gå i standbymodus. Du vil høre stemmen for «Slå av». Et langt trykk på strømknappen vil slå på høyttaleren igjen.
 4. Trykk på modusknappen gjentatte ganger for å bytte til ønsket modus: Bluetooth/ Line in / AUX / USB.
 5. Juster volumet ved å rotere Musikk-volumknasten.

Bluetooth tilkobling:

 1. Trykk på modusknappen for å gå i Bluetooth-modus
 2. Slå på Bluetooth-funksjonen på din enhet, så vil enheten begynne å søke etter høyttaleren.
 3. Velg PYB-5000 fra listen over enheter som oppdages
 4. Hvis du blir bedt om det, angir du passordet «0000» og trykker på OK.
 5. Merk at Bluetooth-rekkevidden er ca 10 meter.
 6. Merk: Hvis du spiller musikk på mobiltelefonen og den mottar et anrop, vil musikken avbrytes. Lyden spilles imidlertid ikke av via høyttaleren. Når du har avsluttet samtalen, kobles enheten sammen igjen og avspillingen fortsetter.

Mikrofonplugg:

 1. Hvis du plugger en mikrofonen i en mikrofonkontakt på enheten, vil du høre anvisningsstemmen for «Mikrofon ned».
 2. Når du fjerner mikrofonen, vil du høre stemmen for «Mikrofon av».
 3. Merk: Roter mikrofonvolumknasten for å justere volumet etter behov. Eller trykk på M.MENU-knappen på fjernkontrollen først, og justerer volumet ved å trykke på Volum -/+.
 4. Hvis mikrofonen er nær høyttaleren, kan det oppstå uling (akustisk feedback). Hvis dette skjer, plasserer du mikrofonen i god avstand fra høyttaleren.
 5. Trykk på MIC.PRIO-knappen. Du vil høre «Mic.firster»‘. Det gjør mikrofonvolumet høyere enn musikkvolumet under synging. Trykk på knappen igjen for å fortsette.
 6. Trykk på DELAY-knappen for å justere mikrofonstemmens forsinkelsestid.
 7. Trykk på ECHO-knappen og roter Microphone volume-knasten for å justere ekkointensjonen.

Lysmodus:

 1. Roter lysknasten for å velge projiseringseffekten til LED-lampen i taket.
 2. Trykk på lydmodusknappen for å justere fargen på høyttalerlysene.
  1. Uten lydsignal – pulseringsmodus kan brukeren endre effekten via lysmodusknappen ettersom skjermen viser «C-01» til «C-15» når du trykker på knappen.
  1. Med lydsignal/blinkemodus (som blinker med musikkens rytme), kan brukeren endre effekten via Lysmodus-knappen når skjermen viser «L-01» til «L-09» når du trykker på knappen.
 3. Trykk på Lys av/på-knappen for å slå LED-lampene av/på.