Forskudd

Vi fakturerer normalt forskudd med forfall ca 2 mnd før leiedato. Resten av leiebeløpet faktureres normalt med forfall 14 dager før leiedato.

For Riggerloftet er forskuddet kr 1500 for en dags leie i helg, og kr 2000 for mer enn en dag i helg.

For Ladestasjonen er forskuddet 1000 kr for en dags leie i helg, og kr 1500 for mer enn en dag i helg.

Avbestilling

Avbestilling som mottas innen 2 måned før leiedato: Intet gebyr. Eventuelt innbetalt forskudd refunderes i sin helhet.

Avbestillinger som mottas mellom 2 og 1 måneder før leiedato: Gebyr kr 500.  Avregnes mot fakturert forskudd eller egen faktura.

Avbestillinger som mottas mellom 1 måned og 14 dager før leiedato: Gebyr tilsvarende normalt forskudd. Dersom forskudd ikke allerede er fakturert utstedes faktura på tilsvarende beløp.

Avbestillinger som mottas mindre enn 14 dager før leiedato: Hele leiebeløpet (inkl forskudd) påløper. Fakturert beløp for vask og klargjøring refunderes.

  • For konfirmasjonsmåneden mai refunderes normalt ikke forskudd.

 

Utleier skal utøve skjønn og kan fravike disse regler.