Forskudd

Utleier kan kreve inn forskudd.

For Riggerloftet er forskudd normalt kr 1500 for en-dags leie helg Riggerloftet, og kr 2000 for utleie Riggerloftet mer enn en dag i helg.

For Ladestasjonen er forskudd normalt 1000 kr for en dags leie helg, kr 1500 for mer enn en dag i helg.

Forskudd kan kreve for leie som bestilles mer enn 1 mnd frem i tid, samt for høysesong-perioder som mai (konfirmasjon) og desember (julebord).

Avbestilling

Dersom forskudd er fakturert:

  • Avbestillinger som mottas innen 2 mnd før leiedato: Forskudd tilbakebetales dersom lokalet blir leid ut for tilsvarende dato(er).
  • Avbestillinger som mottas innen 1 mnd før leiedato: Forskudd tilbakebetales dersom lokalet blir leid ut for tilsvarende dato(er) minus et gebyr på 500 kr
  • Avbestillinger som mottas etter 1 mnd før leiedato: Forskudd tilbakebetales ikke.
  • For konfirmasjonsmåneden mai refunderes normalt ikke forskudd.

Dersom det ikke er fakturert forskudd:

  • Avbestillinger som mottas innen 2 mnd før leiedato: Ingen fakturering
  • Avbestillinger som mottas etter 2 mnd før leiedato: Gebyr på kr 500 faktureres.

Utleier skal utøve skjønn og kan fravike disse regler.