Bruk av Loggens selskapslokaler under Covid-19 pandemien

Oppdatert 14 januar 2021 

Basert på informasjon fra Tønsberg Kommunes Covid-19 websider og Helsedirektoratets informasjonsside

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Arrangementer og sammenkomster

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. 

Maksimalt 30 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

Barn i samme gruppe eller klasse i barnehage eller barneskole kan møtes selv om de er flere enn 30 personer, med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Antallsbegrensningen gjelder selv om deltakerne er vaksinerte og uavhengig av deltakernes alder (også små barn regnes med i antallet).

Gruppene på de ulike typene arrangementer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, så lenge det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Følgende personer skal ikke regnes med i totalantallet:

  • ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
  • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
  • utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten
    toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
  • journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement, se nedenfor.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. 

Munnbind påbys også innendørs på arrangementer.

Alle bør holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.  Anbefalingen gjelder både innendørs og utendørs.

Håndhygiene

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Unngå å håndhilse

Regjeringen anbefaler folk å unngå håndhilsing. 

Hostehygiene

Bruk papirlommetørkle eller albuekroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.