Bruk av Loggens selskapslokaler under Covid-19 pandemien

Retningslinjer fra Helsedirektoratet:

Oppdatert pr 4 januar 2021

Fra 4. januar og frem til 18. januar anbefaler regjeringen å begrense sosiale kontakter. 

Generelle regler og anbefalinger

Minst en meter avstand er hovedregelen: 

Hold avstand til alle du ikke bor med, og til de du ikke kan være fysisk nær. 
Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være 1 meter avstand fra din skulder til den andres skulder.  
Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.   
Minst to meter avstand er anbefalt når du skal være ekstra forsiktig, for eksempel hvis du er i en situasjon der du:  

 • er i kontakt med personer som har covid-19 (personer som er i isolering)  
 • er i kontakt med personer i risikogrupper, når det er mye smitte i samfunnet 
 • deltar på aktivitet med kraftig pusting (synging, trening med høy intensitet osv.)   

I offentlige lokaler er det for tiden tillatt med arrangementer med inntil 5 personer. Våre lokaler er normalt satt opp til maksimalt 45 eller 75 personer. Imidlertid må man overholde andre regler som begrenser antall deltakere:

   • Det må ikke være flere personer enn at det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
   • Ansvarlig arrangør må har oversikt over hvem som er tilstede.
   • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
   • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

Råd ved arrangementer knyttet til korona smitte i Norge finner du på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Svar på spørsmål om Covid-19 finner du på helsenorge.no

Råd og krav ved utleie

Råd og krav er basert på Folkehelseinstituttets mal for risikovurdering.

Leietaker er å betrakte som ansvarlig arrangør  

Arrangør må sørge for at deltakere holder innbyrdes avstand på minst 1 meter. Dette gjelder ikke deltakere fra samme husstand. For både Riggerloftet og Ladestasjonen skal det maksimalt være 5 personer.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Inntil 5 personer 

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

 

Arrangør er ansvarlig for at personer med symptomer på Covid-19 ikke deltar. Det anbefales ikke å ha deltakere som har samfunnskritiske oppgaver. Det anbefales ikke å ha deltakere over 75 år eller personer med underliggende kroniske sykdommer.

Det er ikke lov å ha deltakere fra land utenfor Norden Deltakere fra land utenfor Norge må ha hatt minst 14 dagers karantene i Norge før arrangementet. Det er arrangørs ansvar at dette blir overholdt.

Arrangør skal lage liste over alle som skal delta med navn kog telefonnummer. Listen skal være sendt til Loggen Kystlag på epost til post@riggerloftet.no før arrangementet. Det anbefales å lage listen som er word dokument som sendes som vedlegg i eposten.

Servise, bestikk, glass etc på kjøkkenet skal ikke benyttes.

   • Arrangør må selv medbringe alt som kreves for arrangement (bestikk, glass, tallerkener, kjeler etc.)
   • Engangsservise er tillat.
   • Alt medbrakt materiell av denne typen skal tas med hjem etter arrangementet.

Det er tillatt å

   • vaske opp (medbrakt) servise / bestikk og kjøre det i steamer.
   • benytte kjøleskap og komfyr

Arrangør skal fjerne og ta med seg alt søppel inklusiv engangsservise og tomme flasker / drikkebokser. Søppel skal IKKE legges i Loggens søppelkontainere.

Arrangør må sørge for å ha og gjøre tilgjengelig tilstrekkelig med hånddesinfeksjonsmiddel.

Arrangør må sørge for eget mattilbud under arrangementet.

Arrangør bør informere om våre og egne risikoreduserende tiltak til deltakere både før og under arrangementet.

Loggens risikovurdering

Risikovurderingen er laget basert på Helsedirektoratets mal og anbefaling.

Verktøy for risikovurdering av arrangementer

Risikofaktor 

Ja 

Nei 

Risikoreduserende tiltak som kan iverksettes 

1. Smittespredning av covid-19 i kommunen 

 1

 

Utleier vil følge med på utviklingen av spredning via media. Arrangør bes også holde seg orientert om situasjonen.

Utleier forbeholder seg retten til å kansellere utleieavtaler på kort varsel dersom en endring i den generelle smittesituasjonen oppstår.

2. Internasjonal deltagelse utenfor Norden 

 

X

Vi tillater ikke at det er deltakere fra andre land under arrangement. Arrangør må vurdere om noen deltakere kommer fra områder som har merkbart høyere smitteutbredelse enne Tønsberg / Færder.

3. Deltagere med samfunnskritiske oppgaver (helsepersonell eller andre) 

 

X

Loggen kystlag anbefaler ikke å ha deltakere som har samfunnskritiske oppgaver. Se https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

4. Deltagere i risikogrupper (eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom) 

 ?

 ?

Arrangør må vurdere om noen deltakere er i risikogrupper. Loggen kystlag anbefaler ikke arrangement med deltakere over 75 år eller personer med underliggende kroniske sykdommer.

5. Innendørs arrangement 

 X

 

Arrangement i Loggens lokaler er innendørs

6. Høy tetthet mellom deltagerne /utøvere/publikum 

?

 

Arrangør må sørge for og overholde at deltakere holder innbyrdes avstand på minst 1 meter. Dette gjelder ikke deltakere fra samme husstand.

7. Hygienetiltak er ikke tilstrekkelig (håndvask, hånddesinfeksjon) 

 

X

Håndvask finnes på toaletter.

Arrangør må medbringe og sette frem tilstrekkelig med hånddesinfeksjonsmiddel

8. Antall toaletter ikke tilstrekkelig 

 

X

For arrangement på Ladestasjonen er det 2 toaletter, anbefaler maksimalt 20 personer.

For arrangement på Riggerloftet er det 3 toaletter for, anbefaler maksimalt 30 personer.

9. Matserveringstilbud som gir grunnlag for sammenstimling av mennesker 

 

X

Arrangør må sørge for eget mattilbud under arrangementet.

10. Alkoholservering 

 

X

Arrangør har ansvar, men vi spesifiserer ikke egne krav til alkohol.

11. Utilstrekkelig kapasitet på transport 

 

 ?

Ikke relevant for denne type arrangement

12. Langvarig arrangement 

 

 X

Dagsarrangement er begrenset til 8 timer.

Kveldsarrangement er begrenset til fra kl 14 til kl 02.