Bruk av Loggens selskapslokaler under Covid-19 pandemien

Oppdatert 24 juli 2021

Basert på informasjon fra Tønsberg Kommunes Covid-19 websider og Helsedirektoratets informasjonsside

  • Oppfordringen om å arrangere utendørs heller enn innendørs opprettholdes. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Råd og krav ved utleie når det er tillatt med arrangementer:

Råd og regler basert på lov eller forskrift

Ladestasjonen kan maksimalt ha 40 personer, Riggerloftet kan maksimalt ha 60 personer, men i tillegg må 1 meters regelen overholdes, noen som kan medføre ytterligere begrensninger i antall. Dette er leietakers ansvar at dette overholdes.  Antallsbegrensningen er den samme uavhengig om sammenkomsten holdes innendørs eller utendørs. Det oppfordres fortsatt til å arrangere ute heller enn inne. Personer som er  telles med i det totale antallet.

Alle private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at gjennomføringen er i tråd med smittevernreglene. For leie av Ladestasjon eller Riggerloftet er den som leier ansvarlig arrangør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Ansvarlig arrangør har følgende plikter:

  • Sørg for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder (unntatt personer fra samme husstand). Unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften § 13c.
  • Iverksett tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
  • Gjør det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
  • Skriv ned navn og kontaktinformasjon for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing. Slett informasjonen etter 14 dager.
  • Sørg for at det er minst én meters avstand mellom deltakerne i alle retninger.

Sørg for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Venner/kollegaer teller ikke som medlemmer av samme husstand.

  • Sørg for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bordsetting. Husstandsmedlemmer kan sitte nærmere hverandre. 
  • Sørg for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.