Nettsted bygget

Implementert sider og booking system. Lagt inn det som tidligere ble sendt som vedlegg (standardavtaler, branninnstruks, instruks for oppvask) som egne sider og meny i bunntekst.

Sugar events

Helt basic. Bruker AM / PM og US datoformat. Ikke mulig med flere dagers booking. Ingen fargekoding.